من و تو

تو مهینی تو رحیمی تو خیالی بی رقیبی
من نیازم من فرازم خورشیدی در التماسم

تو سکوتی تو علوّی تو خود نطفه ی عشقی
من شلوغم من هبوطم من چنگ در دل اندازم

   + frash - ٤:٥٦ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۸ آذر ،۱۳۸۸