من و تو

تو مهینی تو رحیمی تو خیالی بی رقیبی
من نیازم من فرازم خورشیدی در التماسم

تو سکوتی تو علوّی تو خود نطفه ی عشقی
من شلوغم من هبوطم من چنگ در دل اندازم

   + frash - ٤:٥٦ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۸ آذر ،۱۳۸۸

دلنامه

این چه خیالی ست

 این چه خیالی ست در آن بوسه یارم جفاست
این چه وصالی ست دران فرصت اندک فناست

این چه زوالی ست که جان دادن دران نابجاست
این چه شمالی ست که رفتن آن پر ماجراست

این چه نهالی ست که هنگام زم هم نونواست؟
این چه سوالی ست کان آتش عشقی باوفاست

این چه ملالی ست کز دوری، دل عاشق فداست
وین خیالیست کهمه زلفش، ساده و بی مدعاست


با الهام از رباعی معروف حکیم عمر خیام
این چه جهانی ست که نوشیدن می نارواست
این چه بهشتی ست در آن خوردن گندم خطاست

خوشمداوی

   + frash - ۱:٠۱ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸٦